במהלך חודש נובמבר 2014 יצא רוכב ישראלי עם עוד שני חברים לטיול אופנועים ביוון. השלושה שכרו אופנועים כבדים באתונה ויצאו לחמישה ימי רכיבה בנופיה של יוון.
לקראת סוף הטיול, בעת רכיבה, החליק אותו רוכב ונפל עם האופנוע. לרוכב נגרמו חבלות בגופו אך שלא דרשו טיפול רפואי.
אך לעומת זאת לאופנוע המושכר נגרם נזק.
בבדיקה בעת החזרת האופנוע לסוכנות ההשכרה נמסר לרוכב כי הוא גרם לנזק בסך 827 € ששויים בשקלים כ 3,700 ₪ נכון לשער החליפין של אותו יום, אותם נדרש לשלם במקום.
למרבה המזל, רכש הרוכב טרם יציאתו מהארץ פוליסת ביטוח רפואי לחו"ל המכסה אף השתתפות עצמית עד 1,500$ לנזקים שיגרמו לרכב/אופנוע המושכר.
חשוב לציין כי רוב סוכנויות ההשכרה לאופנועים בחו"ל לא מאפשרות רכישת ביטוח מקיף ולכן כל הנזקים שיגרמו בתקופת ההשכרה חלים על השוכר ללא כל קשר לביטוח שנרכש בישראל.
עם חזרתו לארץ הגיש הרוכב באמצעותנו תביעה לחברת הביטוח לשיפוי (החזר) על הכספים אותם שילם בגין הנזקים שנגרמו לאופנוע.
לרוכב לא היה הסכם השכרה בידו המפרט את גובה ההשתתפות העצמית ולא הוכחות לנזק למעט תמונות וחשבונית ששילם לסוכנות ההשכרה.
יחד עם זאת, חברת הביטוח הבינה במהרה כי אין היא יכולה להוכיח כי הרוכב אינו דובר אמת ולכן היא מחוייבת בתשלום התביעה מאחר והרוכב רכש פוליסה הכוללת הרחבה מיוחדת לכיסוי השתתפות עצמית ברכב שכור.
הרוכב קיבל את מלוא הסכום שתבע, בניכוי השתתפות עצמית כמקובל, ובכך הטיול הסתיים ללא הוצאות נוספות.
חשוב מאוד – לא כל פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל מכסה כאלו מקרים ויש לוודא עם סוכן הביטוח כי אכן הפוליסה מכסה את הפעילות המתוכננת ושסוכנות הביטוח תוכל לייצג את המבוטח מול חברת הביטוח במקרה תביעה.